viernes, 28 de enero, 2022  |  
Borriana adquireix armilles antibales per a millorar la seguretat del cos de la Policia Local

S’han comprat quaranta en la primera inversió, però es vol cobrir a tots els agents