viernes, 21 de enero, 2022  |  
Resolt definitivament el procés de selecció per al programa d’ocupació ECOVID per a contractar conserges a Vila-real Resolt definitivament el procés de selecció per al programa d’ocupació ECOVID per a contractar conserges a Vila-real

- 3 diciembre, 2020 -

Després del període d’al·legacions, han sigut seleccionades 26 persones. Comprova si has sigut una d'elles Resolt definitivament el procés de selecció per al programa d’ocupació ECOVID per a contractar conserges a Vila-real

En total, i després del període d’al·legacions, han sigut seleccionades un total de 26 persones. Comprova si has sigut una d’elles

Castellón Información/S.N.

En el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vila-real s’han publicat els resultats definitius de la baremació del procés de selecció del programa d’ocupació ECOVIDper a la contractació de consergesi que s’inclou dins del programa Avalem Experiència. Recursos Humans cridarà, al telèfon indicat en la sol·licitud, per ordre de puntuació a les persones seleccionades per a presentar documentació per a la seua contractació. Les renúncies s’aniran cobrint seguint l’ordre de la llista definitiva de baremació. En total, i després del període d’al·legacions, han sigut seleccionades un total de 26 persones.

Cal recordar que la Regidoria d’Economia va anunciar la posada en marxa d’aquesta iniciativa en octubre. El regidor responsable de l’àrea, Xus Madrigal,va assenyalar que l’Ajuntament  havia obtingut pràcticament el 100% de la quantitat econòmica sol·licitada per a aquest programa d’ocupació, “que complirà una doble funció: d’una banda, oferir una eixida laboral a persones que s’han perdut el seu treball a conseqüència de la crisi sanitàriai que en aquest moment veuen el seu futur amb molta preocupació; i d’altra banda, donar resposta a les necessitats sorgides en els col·legis de personal auxiliar i de consergeriaper a fer possible l’aplicació dels protocols de prevenció per la COVID-19 i col·laborar en tot el possible amb l’administració autonòmica per a un desenvolupament correcte i segur de l’activitat escolar”.

Les persones seleccionades definitivament seran cridades pel departament de Recursos Humans al número de telèfon que van fer constar en la sol·licitud, a l’efecte de poder realitzar la contractació laboral, havent d’aportar en el lloc, dia i hora que se’ls indique la següent documentació:

– Títol dels estudis pel qual va ser seleccionat, en els casos que s’haja requerit. – DNI o NIEamb permís de treball vigent.
– IBAN: fotocopia compte bancari de l’abonament de la nòmina.
– Número d’afiliació a la Seguretat Social: SIP/ NUS
– Vida laboral actualitzada.
– Certificat de situació laboral
– Certificat o informe mèdic en el sentit de no patir malaltia ni defecte, físic o psíquic, que li incapacite per a la realització de tasques o treballs dins de l’àmbit de l’Administració Pública.
Per a la seua contractació hauran de mantenir-se els requisits, especialment d’estar inscrits com a demandants d’ocupació en l’ESPAI LABORA.
En cas de no ser possible la localització telefònica, es continuarà la crida segons l’ordre de llista d’espera establit en aquesta acta.

Whatsapp Telegram