Noticias Castellón
domingo, 27 de noviembre del 2022 | Última actualización: 12:38

La major oposició docent de la història ha aconseguit cobrir el 85 % dels llocs de treball

Tiempo de Lectura: 4 minutos, 42 segundos

Noticias Relacionadas

El procés va comptar amb un 75 % de persones inscrites, de les quals, un 25 % les ha culminat amb èxit

Castellón Información

El major procés d'oposicions a professorat de Secundària i a altres cossos de 2019  ha finalitzat. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha comptabilitzat que, de les 4 636 places oferides en la major convocatòria d'oposicions docents dels últims 30 anys al territori valencià3.925 opositors han aconseguit plaça per a convertir-se en funcionaris docents de carrera. Amb la qual cosa, s'hi ha cobrit el 85 % de les places. A més a més, de les  21.029 persones inscrites en les oposicions, a les proves s'hi han presentat el 75 %. Del total de 15.699 aspirants que han participat en el procés, el 25 %, l'ha culminat amb èxit. 

Programa padres madres adolescentes Mancomunidad Espadán Mijares 1

Per altra banda, de les 711 places que no s'han cobert se sumaran a la convocatòria d'oposicions de Secundària i altres cossos, que es farà en 2020 amb una oferta total de 3.575 places. Aquesta oposició s'ha centrat en els cossos de professorat de Secundària, professorat tècnic d'FP, d'escoles oficials d'idiomes (EOI) i catedràtics i professors de música i arts escèniques, així com professorat d'arts plàstiques i disseny.

La gran majoria de les places d'aquest concurs-oposició, han estat cobertes per un professorat interí que ja havia cotitzat entre 3 i 10 anys de de serveis prestats, concretament el 77,4 %. Per aquesta raó, el professorat interí consolida la seua situació laboral i passa a ser funcionari de carrera. 

Aquest grup ha aconseguit aproximadament una de cada tres places que s'han cobert. En aquest tram d'experiència docent, el 42,2 % dels interins que s'ha presentat a les oposicions les ha aprovades. El grup d'interins amb més experiència docent, que acumula més de 10 anys de serveis prestats, ha guanyat una de cada deu places que s'han cobert, 406 de 3.925. En aquest cas la taxa d'èxit ha sigut del 32 %, per tant, dels 1.266 presentats passen a ser funcionaris 406.

Per altra banda, prop del 23 % de les places cobertes les ocuparan interins que tenen entre 1 i tres anys de serveis prestats. En aquest cas, la taxa d'èxit és del 30 %, ja que s'hi van presentar 2.973 aspirants. Els interins amb menys d'un any de serveis prestats han aconseguit el 13 % de les places i la seua taxa d'èxit ha sigut del 22 %.

La Llosa, escuela verano, niños

Les persones sense serveis prestats presenten unes taxes d'èxit més baixes. En el cas del personal extern a la Conselleria, ha aconseguit plaça prop del 19 % dels presentats a les oposicions. El professorat que està en borsa, però que mai ha prestat servei, ha tingut una taxa d'aprovats en el procés d'ingrés a la funció pública del 4 % (75 han guanyat una plaça dels 1.835 presentats).

El gruix de l'oposició, pel volum de places oferides, ha sigut el cos de professors d'Educació Secundària. De les 3.730 places convocades, s'hi han cobert el 87 %.

En 17 de les 24 especialitats d'aquest cos presents en l'oposició, s'han cobert totes les places o la pràctica totalitat. Les especialitats amb menor taxa d'èxit són les d'Informàtica i Matemàtiques, en les que s'hi ha cobert el 46 % i el 56 % de l'oferta. Després es distingeixen les d'Economia (66 %), Llengua i Literatura Valenciana (69 %). Una de cada cinc de les places adjudicades, el 20,1 %, ha sigut per a professorat que mai ha treballat com a interí en l'ensenyament públic valencià. 

Places Vacants de professorat  per a les adjudicacions d'inici del pròxim curs

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport publicarà hui el resultat del procés telemàtic d'adjudicacions de places vacants de professorat per al pròxim curs 2019-2020 que arranca per a l'alumnat el pròxim 9 de setembre, encara que tot el professorat s'incorpora el 2 de setembre. Educació oferta 15.291 places vacants de professorat per a les adjudicacions d'inici del pròxim curs, de les quals 4.148 corresponen al cos de Mestres de Primària i 11.143 al de Professorat de Secundària i altres cossos. El resultat de l'adjudicació d'inici de curs es pot consultar a aquesta pàgina web.

Educació presenta el programa de professors visitants

El primer a escollir places vacants és el professorat funcionari sense destinació definitiva: reingressats, provisionals i els i les docents que han obtingut una de les 3.029 places que s'han cobert en les oposicions d'enguany i que al setembre iniciaran el seu curs de pràctiques.

Tot seguit, per ordre de més a menys serveis prestats, tria vacant el professorat interí que forma part de les borses de treball de la Conselleria. S'estima que enguany seran uns 9.000 interins els que tindran assignada una vacant per a tot el curs en el procés d'adjudicació d'inici de curs.

El procés telemàtic s'ha desenvolupat sense greus incidències. Les persones que hi han participat han tingut 15 dies per a sol·licitar plaça, ja que la petició va concloure a les 23.59 hores del 31 de juliol, després d'ampliar-se dues hores més el termini.

Més adjudicacions al setembre

Ara està previst que els dies 3 i 4 de setembre es faça una segona adjudicació que incloga les vacants no cobertes en el procés que finalitza hui, així com les jubilacions del professorat que es fan efectives a 31 d'agost.

L'objectiu de tot això és que les plantilles de tots els centres educatius públics estiguen completes el dilluns 9 de setembre amb l'inici de curs. En aquesta segona setmana de setembre, s'inicia també el procés continu d'adjudicacions per a cobrir les vacants que queden i les baixes per incapacitat laboral. El compromís de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és reduir al mínim temps possible les substitucions del professorat.