Noticias Castellón
jueves, 30 de noviembre de 2023 | Última actualización: 00:51

La calamarsa causa pèrdues de 1,5 milions al Baix Maestrat, sobretot en olivera

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 42 segundos

Noticias Relacionadas

L’organització sol·licitarà una sèrie de mesures per a les persones afectades per aquestes tempestes

La Unió Llauradora informa que les tempestes acompanyades de pedra del passat cap de setmana al Baix Maestrat, després d’un recorregut exhaustiu per les poblacions de la comarca i l’evolució dels diferents cultius, deixen unes pèrdues de més d’1,5 milions d’euros en afectar a un radi de més de 3.500 hectàrees.

La pedregada es va localitzar en el nord-oest del Baix Maestrat, afectant als termes municipals de Xert, Traiguera, La Jana, Càlig, Sant Jordi, Canet lo Roig, Rossell i Sant Rafael. Canet lo Roig i Traiguera són les poblacions on s’observen majors danys amb el 24% dels mateixos cadascú, respectivament.

En quant a cultius, el més afectat és l’olivera (76%), seguit de mandarins (9%) i ametlers (9%). També hi ha danys en garroferes (4%) i tarongers (2%).

En quant a les pèrdues és per tant l’olivera la que té més amb 1,15 milions d’euros de pèrdues, seguit pels mandarins amb més de 145.000 euros.  

LA Unió sol·licitarà una sèrie de mesures per a compensar els danys de les persones afectades per aquest sinistre. En aquest sentit reclamarà entre altres coses l’agilització dels peritatges dels camps sinistrats i la contractació de més personal per a dur a terme aquestes tasques, la concessió d’ajudes directes, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any i l’establiment de préstecs amb interés subvencionat.

Cal dir que en tota la Comunitat Valenciana només hi ha assegurades 824 hectàrees d’oliveres, segons les últimes dades oficials, el que certifica l’escàssa implantació en aquest cultiu. En aquest sentit LA UNIÓ demana millores en l’actual assgurança per a que s’adapte a la realitat productiva del sector i possibilite un augment de la contractació i més seguretat per als llauradors front als riscos climatològics.