martes, 18 de enero, 2022  |  
Els arqueòlegs presenten el resultat dels treballs del túmul funerari del Mortòrum de Cabanes Els arqueòlegs presenten el resultat dels treballs del túmul funerari del Mortòrum de Cabanes

- 13 enero, 2017 -

Aquests treballs han estat financiats per l'Ajuntament amb una aportació de 5.000 euros Els arqueòlegs presenten el resultat dels treballs del túmul funerari del Mortòrum de Cabanes

Castellón Información

 Els arqueòlegs del servei de la Diputació han presentat la memòria dels treballs finançats per l’Ajuntament de Cabanes durant 2016, consistents en les actuacions de recuperar el túmul funerari junt al poblat del Mortòrum.

Així, mentre la Diputació ve finançant les actuacions en les excavacions arqueològiques en el assentament d’aquesta muntanya, l’ajuntament ha destinat els 5.000 euros per al túmul, per tal de completar l’oferta de turisme arqueològic i patrimonial.

En la memòria, les arqueòlogues expliquen les actuacions dutes a terme, les dificultats i el resulta d’aquest. En la darrera visita organitzada per l’ajuntament, desenes de veïns van poder vore en primera persona els treballs fets en aquesta actuació.

Per al 2017, l’ajuntament  espera obrir noves vies de col·laboració amb el servei arqueològic de la Diputació que du mes d’una dècada amb actuacions per posar en valor tot el conjunt del Mortòrum

El túmul funerari del Mortòrum: Un sepulcre funerari de l’Edat del Bronze 1740-1020 abans de l’Era El topònim Mortòrum, d’origen llatí, fa clara referència a un lloc relacionat amb els morts, qüestió que suggereix que almenys des de l’Edat Mitjana es coneixia la presència d’enterraments. No obstant això, la localització de vestigis d’aquest tipus no es va produir fins a 2006. Així, a uns 300 metres del poblat es van localitzar les restes d’un sepulcre funerari que va ser usat en el segon mil·lenni abans de Crist per dipositar els difunts probablement del poblat del Mortòrum. Es tracta d’una estructura formada per un espai central o càmera sepulcral delimitada per lloses disposades en vertical, i sustentada per una estructura perimetral de forma més o menys quadrangular construïda amb grans blocs de pedra. A pesar que la tomba va ser espoliada d’antic, les excavacions van permetre recuperar restes humanes d’un mínim de 5 individus.

Els estudis d’antropologia dental han determinat que l’edat aproximada dels difunts era de 7.5, 12, 20, entre 25-30 i finalment un adult major de 60 anys. El túmul del Mortòrum és especialment interessant perquè representa un tipus d’enterrament que és típic altres zones peninsulars de tradició megalítica, però no de Castelló.

Whatsapp Telegram