jueves, 27 de enero, 2022  |  
Borriana obri la convocatòria per finançar la compra de trofeus i medalles per a campionats esportius Borriana obri la convocatòria per finançar la compra de trofeus i medalles per a campionats esportius

- 18 septiembre, 2021 -

La compra dels guardons han de ser per competicions celebrades entre novembre de 2020 i octubre de 2021 Borriana obri la convocatòria per finançar la compra de trofeus i medalles per a campionats esportius

La compra dels guardons han de ser per competicions celebrades entre novembre de 2020 i octubre de 2021

Castellón Información

L’Ajuntament de Borriana ha obert el termini de sol·licituds de la convocatòria de concessió de subvencions per a finançar la compra de trofeus, medalles i altres distintius per part dels clubs o associacions organitzadors de tornejos, campionats o activitats esportives puntuals.


El regidor d’Esports, Vicent Aparisi, ha explicat que “l’Ajuntament continua apostant pel foment de l’esport local i aquestes subvencions suposaran una xicoteta ajuda en el treball permanent de les entitats locals per a promocionar Borriana a través de les competicions esportives”.

L’import total de les ajudes és de 3.000 euros i podran optar els clubs i associacions esportives legalment constituïdes que tinguen domicili social a Borriana i que hagen realitzat o hagen de realitzar esdeveniments esportius durant el període comprès entre novembre de 2020 i octubre de 2021.

El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva i se seguiran els criteris marcats en les bases, que valoren la promoció de l’esport base en menors de 12 anys, de l’esport femení i de l’esport adaptat, el nombre de participants en l’esdeveniment i la promoció de les modalitats esportives nàutiques i de la pilota valenciana.
També es tindrà en compte el nivell de la competició, la relació del cost dels trofeus amb el pressupost total de l’esdeveniment o que la competició incloga en la seua denominació el topònim del municipi. A més, cal destacar que s’exclouran aquelles activitats amb finalitats lucratives o les contemplades en altres convocatòries de subvencions de l’Ajuntament.

El termini de sol·licituds es mantindrà obert fins al 8 de novembre de 2021 i tota la documentació i les bases de la convocatòria es poden consultar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.
Les sol·licituds hauran de presentar-se en el registre electrònic municipal utilitzant el tràmit específic anomenat ‘Subvencions trofeus esportius 2021’, en què s’haurà d’adjuntar el model normalitzat de sol·licitud.

A més, s’haurà de presentar la fitxa de manteniment de tercers o el certificat de titularitat del compte bancari , la certificació de càrrecs directius de l’entitat, una còpia dels estatuts de l’associació i del registre d’entitats esportives de la Comunitat Valenciana l’annex B1 sobre l’activitat realitzada  i l’annex B2 de certificació de les despeses realitzades  i les còpies de les factures i pagaments.

Whatsapp Telegram