miércoles, 18 de mayo, 2022  |  
Benicàssim estudiarà la viabilitat de la concessió del servei domiciliari d’aigua potable Benicàssim estudiarà la viabilitat de la concessió del servei domiciliari d’aigua potable

- 28 enero, 2022 -

També s'ha aprovat el projecte de construcció d'un bloc de nínxols de 244 unitats, 104 columbaris, edificacions auxiliars i urbanització interior Benicàssim estudiarà la viabilitat de la concessió del servei domiciliari d’aigua potable

També s’ha aprovat el projecte de construcció d’un bloc de nínxols de 244 unitats, 104 columbaris, edificacions auxiliars i urbanització interior

Castellón Información

L’Ajuntament de Benicàssim està immers en el procediment del contracte de concessió del servei públic de proveïment d’aigua potable domiciliari del municipi. El ple ordinari del mes de gener celebrat hui ha aprovat de manera inicial l’estudi de viabilitat, sent aquest un dels documents previs necessaris per a la redacció del nou contracte. Com ha indicat la regidora responsable del Cicle Integral de l’Aigua, Elena Llobell, “aquest contracte precisa una tramitació llarga i complexa i dins dels nombrosos documents que han d’aprovar-se prèviament, hui hem fet el primer pas amb l’aprovació inicial de l’estudi de viabilitat economicofinancer i que compta amb els informes favorables”. També s’ha aprovat l’estructura de costos de la nova concessió, un document on es calcula el percentatge de les despeses més rellevants que tindrà el nou contracte i, serviran de base per a la fórmula de revisió de preus amb la qual s’actualitzaran les tarifes del contracte durant la duració de tota la concessió.

El nou contracte d’aigua potable ha de recollir les noves necessitats que té el municipi i les que es preveu que tinga en els 25 anys següents, així com renovar tota la xarxa d’aigua potable actual.

El punt s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern i el vot en contra de l’oposició.

D’altra banda, la sessió plenària ha aprovat la pròrroga del contracte del servei de funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració de les aigües residuals de Benicàssim. Aquest contracte va entrar en vigor al febrer del 2018 amb una duració de quatre anys, podent-se prorrogar d’any en any fins a un màxim de dos anys més.

Després de comunicar l’empresa adjudicatària la seua voluntat de prorrogar el contracte per al període febrer 2022-gener 2023, el ple, amb els vots a favor de l’equip de govern (PP i Ciutadans) i l’abstenció de l’oposició, ha aprovat aquesta pròrroga. Com ha comentat Elena Llobell, “el servei està funcionant perfectament, complint amb la totalitat de l’objecte del contracte sense cap incidència”.

L’aprovació del projecte bàsic i execució per a la construcció d’un bloc de nínxols de 244 unitats, 104 columbaris, edificacions auxiliars i urbanització interior en el recinte de l’actual cementeri municipal, així com l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a adaptar el seu contingut al nou règim jurídic de l’impost, han sigut altres temes abordats en el ple. Així mateix, durant la sessió s’ha donat compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’any 2021 i que ascendeix a 6,61 dies.

Whatsapp Telegram