domingo, 16 de enero, 2022  |  
Almenara trau a concurs la gestió del bar del parc municipal de la Platja Casablanca Almenara trau a concurs la gestió del bar del parc municipal de la Platja Casablanca

- 28 febrero, 2020 -

Serà per un període de 57 mesos amb un cànon global de 19.950 euros Almenara trau a concurs la gestió del bar del parc municipal de la Platja Casablanca

Serà per un període de 57 mesos amb un cànon global de 19.950 euros

Castellón Información

L’Ajuntament d’Almenara ha tret a licitació el servei de bar del Parc Municipal de la Platja Casablanca (carrer d’Aranda, 74) per un període de 57 mesos (9 mesos de 2020 i els exercicis 2021,2022,2023,i 2024 complets) amb un cànon de partida de 19.950 euros, actualitzat a l’IPC en global per a tots els exercicis. La concessió administrativa serà improrrogable. A més de la valoració econòmica, també es tindran en compte per a la concessió administrativa les millores i activitats que figuren en les propostes dels interessats.

Cal assenyalar que a més del compliment de les normes existents en matèria tècnica i econòmica i a més del manteniment de les instal·lacions i del material que se cedeix per part de l’Ajuntament d’Almenara, figura l’obligatorietat d’obertura durant determinades èpoques de l’any com són la Setmana Santa i el període estival com a mínim. A més haurà d’aportar-se un pla de viabilitat, el calendari i horari del servei oferit, la relació de personal amb llocs i torns, recursos materials i les millores tècniques que s’oferisquen més enllà de la normativa.

Els interessats a concórrer a aquesta concessió administrativa hauran de presentar a l’Ajuntament d’Almenara les ofertes en el termini de 20 dies naturals a comptar des de demà dissabte, endemà a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Almenara, on podran trobar tota la informació relativa a aquest plec de condicions.

Whatsapp Telegram