sábado, 23 de octubre, 2021  |  
Almassora reobrirà l’oficina de recaptació per a facilitar el pagament de rebuts Almassora reobrirà l’oficina de recaptació per a facilitar el pagament de rebuts

- 30 septiembre, 2018 -

El servei estarà operatiu de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores Almassora reobrirà l’oficina de recaptació per a facilitar el pagament de rebuts

El servei estarà operatiu de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores

Castellón Información

L’Ajuntament d’Almassora reobrirà al públic l’oficina de recaptació per a facilitar el pagament de rebuts al veïnat. Així figura en les clàusules del nou contracte del servei de recaptació, que millorarà les seues prestacions a la ciutadania amb l’entrada en vigor de les noves prescripcions tècniques, segons ha anunciat el regidor d’Hisenda, Santiago Agustí.

Els plecs de contractació elaborats pels empleats municipals assenyalen que l’empresa adjudicatària aportarà un local situat en el terme municipal, amb una superfície mínima de 75 metres quadrats, en el qual els seus empleats prestaran i desenvoluparan els serveis d’assistència i col·laboració. El servei estarà operatiu de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.

L’adjudicatari haurà de tenir dotat el local amb el mobiliari, material, impresos, equips informàtics, fotocopiadores i línia telefònica per al seu ús informàtic i telemàtic necessaris per a la prestació del servei. Les despeses que generen aquests serveis i subministraments seran a càrrec de l’empresa. El local haurà d’estar obert al públic en l’inici del contracte.

Aquesta es dedicarà a la prestació dels serveis complementaris al funcionament dels òrgans de recaptació executiva, a determinats procediments de la recaptació voluntària i d’inspecció tributària de l‘Ajuntament d’Almassora. D’aquesta forma, col·laboraran també en la tramitació executiva a partir del venciment del rebut en voluntària, així com en la inspecció dels ingressos municipals.

“Es tracta d’un servei que ara reprendrà la seua comunicació directa amb la ciutadania i que servirà per a facilitar els pagaments a veïns i empreses enfront de la gestió única des dels departaments municipals, que han incrementat la seua càrrega de treball amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractació i tots els programes activats des de l’Ajuntament d’Almassora”, segons Santiago Agustí.

El nou contracte tindrà una durada de dos anys amb possibilitat de pròrroga de fins a tres anys. El preu fix de licitació és de 45.000 euros per la prestació dels serveis de col·laboració i d’atenció ciutadana. L’empresa obtindrà una miqueta per cent de benefici en funció de l’import recaptat en cada fase del procediment de recaptació o quan l’actuació inspectora descobrisca bases imposables ocultes, no declarades o situacions irregulars.

Whatsapp Telegram