martes, 24 de mayo, 2022  |  
Sant Mateu Medieval programa dins de les activitats culturals una xerrada de Joan Ferreres

La conferència s’engloba en el 700 aniversari de la fundació de l’Orde de Montesa, tindrà lloc el 8 de juliol a les 12.15 h a la Sala de la Vila