miércoles, 19 de enero, 2022  |  

l’Ajuntament atén la demanda ciutadana existent entorn de la problemàtica d’aquesta mena de locals a Castelló