jueves, 26 de mayo, 2022  |  
El preu del alquiler en la provincia de Castelló puja un 7.47% durant el primer semestre de l’any

Els costos de mensualitat per als inquilins es van situar en els quints més cars, per darrere de Madrid