EUPV estima necessària la reclamació de 58 milions d’euros del PAI Sant Gregori de Borriana per part de l’Ajuntament

Passats els 30 dies de termini que fixa la llei des de l’anterior reclamació, com era d’esperar l’Ajuntament continua sense actuar