Noticias Castellón
jueves, 30 de noviembre de 2023 | Última actualización: 18:16

Borriana aprova en sessió plenària el desbloqueig del PAI Sant Gregori

Tiempo de Lectura: 1 minutos, 58 segundos

Noticias Relacionadas

El Ple Extraordinari aprova la resolució de la discrepància a través de l’informe jurídic emès per l’assistència tècnica d’Amparo Baixauli així com desestimar les al·legacions

Castellón Información

El desenvolupament del PAI Sant Gregori està una mica més prop de començar a executar-se després que el Ple Extraordinari celebrat a l’Ajuntament de Borriana haja fet un pas més amb l’aprovació de l’acord transaccional a subscriure entre el propi Ajuntament i la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SAU. I tal com ha insistit en diverses ocasions el regidor d’Urbanisme a la ciutat, Bruno Arnandis, “crec que és un gran pas per a Borriana i per això en tot moment he sol·licitat el suport de tots els grups polítics representats en el Ple”.

I és que dins de la convocatòria extraordinari de Ple apareixien dos punts en l’ordre del dia que s’han acabat aprovant, i que fan referència tant a “assumir l’informe jurídic emès per l’assistència tècnica Dª. Amparo Baixauli González en data 31 de gener de 2019 i 11 de febrer de 2019”, així com també “resoldre la discrepància i alçar l’objecció de la Intervenció Municipal, en relació amb expedient d’aprovació de l’acord transaccional a subscriure entre el Magnífic Ajuntament de Borriana i la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SAU, per a resoldre el recurs de reposició interposat enfront de l’acord plenari de 11 de març de 2016.

plenosangregoriEixe era el primer dels dos punts a aprovar, i a continuació també s’ha pogut “assumir l’informe jurídic emès per l’assistència tècnica Dª. Amparo Baixauli González per a estimar i desestimar les al·legacions presentades durant el període d’informació pública i audiència” sobre el que Arnandis ha comentat que “precisament les al·legacions presentades han sigut mínimes, ja que tenint en compte que comptem amb un total de prop de 400 propietaris i que alguna de les al·legacions era idèntica a altres presentades, a penes un u per cent d’aqueixos propietaris han plantejat alguna al·legació”.

Finalment, i dins del segon punt de l’ordre del dia s’ha aprovat “l’acord transaccional entre el Magnífic Ajuntament de Borriana i la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SAU, per a resoldre el recurs de reposició interposat enfront de l’acord plenari de 11 de març de 2016”.