lunes, 18 de enero, 2021  |  
Vila-real convoca subvencions de promoció i ús del valencià per a entitats locals Vila-real convoca subvencions de promoció i ús del valencià per a entitats locals

- 29 noviembre, 2020 -

Es premiaran iniciatives per a sensibilitzar en l'ús del valencià en la retolació i les actuacions musicals i teatrals en valencià, entre d'altres Vila-real convoca subvencions de promoció i ús del valencià per a entitats locals

Es premiaran iniciatives per a sensibilitzar en l’ús del valencià en la retolació i les actuacions musicals i teatrals en valencià, entre d’altres

Castellón Información

La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a premiar totes aquelles associacions sense ànim de lucre d’àmbit local que realitzen activitats de promoció del valencià. Concretament, es premiaran aquelles iniciatives dutes a terme per les associacions per a sensibilitzar en l’ús del valencià en la retolació, la documentació, les actuacions musicals i teatrals en valencià, per utilitzar el valencià com a llengua de treball, campanyes publicitàries i llocs web en valencià, entre d’altres.

Les associacions hauran de fer constar el patrocini de la regidoria de Normalització Lingüística tant en les activitats com en els materials que presenten a aquesta convocatòria, que ha establit una dotació de 10.000 euros que es repartirà entre totes les associacions que presenten la sol·licitud d’ajudes dins del termini de trenta dies naturals que finalitza el 24 de desembre de 2020.

Aquestes subvencions estan regulades per l’ordenança de concessió de subvencions econòmiques a associacions sense ànim de lucre d’àmbit local per a la promoció i l’ús del valencià, aprovada pel Ple el 28 de setembre de 2015, i la convocatòria per a l’exercici 2020, publicada en el BOP del 24 de novembre passat. Les bases estan disponibles en el tauler d’anuncis i edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vila-real.

Google+
Whatsapp Telegram