Sábado, 30 de mayo, 2020  |  
L’Ajuntament de Sant Jordi bonificarà les construccions de caràcter social a la localitat L’Ajuntament de Sant Jordi bonificarà les construccions de caràcter social a la localitat

- 6 septiembre, 2019 -

S'estableix un interval entre el 20 i el 90% de bonificació sobre la quota a pagar, sempre que es complisquen els requisits que contempla... L’Ajuntament de Sant Jordi bonificarà les construccions de caràcter social a la localitat

S’estableix un interval entre el 20 i el 90% de bonificació sobre la quota a pagar, sempre que es complisquen els requisits que contempla l’ordenança reguladora

Castellón Información

L’Ajuntament de Sant Jordi ha aprovat en sessió plenària la proposta d’Alcaldia de modificar l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La modificació afecta a l’article 12 de la normativa municipal, referent a les bonificacions. Així, s’estableix un interval entre el 20 i el 90% de bonificació sobre la quota a pagar, sempre que es complisquen els requisits que contempla l’ordenança reguladora.

En el cas de les construccions, instal·lacions o obres per a habitatges de protecció oficial, sempre que es tracte de la primera sol·licitud i ho siga amb la finalitat de construcció d’aquests habitatges, s’aplicarà un 20%; per a les que hagen obtingut ajudes per rehabilitació corresponent al centre històric de la localitat atorgades per la Generalitat Valenciana, la bonificació serà del 30% i, finalment, aquelles que afavorisquen les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats o persones amb mobilitat reduïda, sempre que els edificis no estiguen adaptats, s’aplicarà el màxim percentatge, del 90%. En aquest cas, estan exclosos els immobles de nova construcció que per normativa estiguen obligats a ser accessibles.

El punt va obtenir el vistiplau amb els vots favorables dels quatre regidors del grup municipal del Partit Popular, mentre que els dos regidors del PSOE es van abstindre. “Amb aquesta modificació, pretenem incentivar les iniciatives que faciliten l’accés a l’habitatge a famílies amb un baix poder adquisitiu o que afavorisquen el benestar dels nostres veïns”, va explicar l’alcalde, Iván Sánchez.

L’expedient està sotmés a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimen oportunes. També es pot consultar en la pàgina web municipal.

Google+
Whatsapp Telegram


No hi ha comentaris per el moment

Escriu el primer comentari!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *