Viernes, 22 de junio, 2018  |  

- 13 septiembre, 2017 -

Tomàs Escuder Palau. Compromís per Castelló. El port de Castelló sempre ha estat un factor important en la vida econòmica de la ciutat. I... Els treballs del port

Tomàs Escuder Palau. Compromís per Castelló.

El port de Castelló sempre ha estat un factor important en la vida econòmica de la ciutat. I això encara que molta de la gent d’aquesta haja viscut ignorant-ho.

La culpa deu ser per part de les dues bandes. La gent de Castelló perquè el port és a l’altra banda de la ciutat en una on les distàncies a peu es mesuren en pocs minuts. El propi port perquè per la seua dependència dels organismes de l’estat, ha mirat únicament pels seus interessos.

Ara , en els darrers anys la part comercial del port està adquirint cada dia més una importància capdal en l’economia de les nostres comarques. La possibilitat i l’increment de les exportacions en son un bon exemple.

El port, lloc complex, en la mesura que sota aquest nom s’amaguen diferents activitats i ambients, és un recurs important en molts sentits , però sobre el que l’administració de la capital té poca o nul·la influència.

I això simplement perquè el port pertany a l’Autoridad Portuaria, que depèn únicament de l’estat. Vol dir això que les decisions que es prenen poden estar , o no, al servei de la ciutadania de Castelló. Perquè en primer lloc ho han d’estar al dels interessos estatals.

Per sort darrerament el responsable d’aquesta estructura Francisco Toledo, ha fet en dos anys que du al càrrec molt més amb la mirada posada en els beneficis de l’entorn que no durant molts anys passats.

I tanmateix encara hi ha per fer. El fet que es contemple un creixement per a aquest any i possiblement  per als propers vol dir que el port ha de mirar perquè els beneficis que aporta la seua activitat reverteixquen sobre el territori que el suporta. I que els diners no se’n vagen cap a Madrid.

Amb una actitud similar, i no només del port castellonenc sinó dels altres que l’estat posseeix al País Valencià,  els beneficis serien mutus i es mitigaria un poc el nostre dèficit de finançament. Aquests també són treballs del port.

Google+
Whatsapp Telegram

  • Será perque els simens , el drenaje y cuidado de la terra ha fet que niagueren collites que a poc a poc se han fet mes grans, Per aixó ará se recullisen els fruts y se aumente la cullita.

    Responder

  • ¿País Valencia? ¿Que es eso? En el Estatuto no aparece. Fue Reino y Comunidad. País,nunca. Por mucho que estos insistan.

    Responder

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *