Miércoles, 19 de febrero, 2020  |  
Almassora trau demà a licitació el manteniment de les bombes de la platja per 35.000 euros anuals  Almassora trau demà a licitació el manteniment de les bombes de la platja per 35.000 euros anuals 

- 5 febrero, 2019 -

Aborda la revisió de les estacions de Benafelí, nord, centre, Vora Riu i Tarongera i el contracte està dividit en serveis de gestió documental... Almassora trau demà a licitació el manteniment de les bombes de la platja per 35.000 euros anuals 

Aborda la revisió de les estacions de Benafelí, nord, centre, Vora Riu i Tarongera i el contracte està dividit en dues parts: serveis de gestió documental i de revisió d’instal·lacions

Castellón Información 

L’Ajuntament d’Almassora ha tret a licitació el contracte de manteniment de les bombes de la platja amb un pressupost base de licitació de 35.090 euros anuals per un màxim de tres exercicis. La revisió afectarà les estacions de Benafelí, nord, centre, Vora Riu i séquia Tarongera. Les empreses interessades tenen 15 dies naturals a comptar des de l’endemà a la publicació en el perfil del contractant per a presentar les seues proposicions.

El preu del contracte està dividit en dues parts: serveis de gestió documental i de revisió d’instal·lacions segons la normativa vigent i el que s’estableix en el plec tècnic que tindrà un valor màxim anual de 30.250 euros. Aquest apartat inclou la realització de l’informe de l’estat de la instal·lació, anterior a la recepció d’aquesta, i de les noves obres que s’inclouen en aquest contracte.

L’altre àmbit de l’acord són els serveis d’adequació permanent de les instal·lacions de bombament amb un preu màxim anual de 4.840 euros que es facturaran en cas de realitzar-se els treballs per trencaments, desaparicions de material, adaptació a normativa, etc. Aquest concepte aglutina hores d’oficial i material, entre altres. El valor estimat del contracte per al global de tres exercicis ascendeix a 116.000 euros.

Tal com figura en el plec de condicions, la població disposa d’estacions de bombament de pluvials en la zona costanera i en el límit de la zona urbana i rústica, en el pas inferior de la CV-18. Aquestes estacions estan en ús per a l’evacuació d’aigües durant els episodis de pluges intenses, febles i excedents d’aigua procedents de la xarxa de séquies de la zona, ja que en l’actualitat la seua finalitat fa que el funcionament no siga continuat en el temps, sinó que depenga de les precipitacions que es produïsquen i dels períodes de reg agrícola.

Aquesta circumstància exigeix una consideració de certs aspectes electromecànics de la maquinària que s’han de tindre en compte per a evitar fallades en els moments crítics per als quals han sigut dissenyats, tal com ha assenyalat el regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco, durant l’anunci de licitació del contracte a càrrec del seu departament.

D’altra banda, l’empresa concessionària del servei de proveïment d’aigua potable i clavegueram d’Almassora, Facsa, manté actiu el control remot per a detectar intrusos en els equips de bombament de la localitat. Aquesta aplicació permet conéixer a temps real qualsevol accés a les estacions a través dels avisos que envia per mòbil als usuaris del servei, un fet que accelera la resposta de seguretat en cas d’emergència.

Google+
Whatsapp Telegram


No hi ha comentaris per el moment

Escriu el primer comentari!

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *