Martes, 19 de junio, 2018  |  
Hisenda signa un conveni amb Almassora per a cobrar a morosos en qualsevol ciutat d’Espanya Hisenda signa un conveni amb Almassora per a cobrar a morosos en qualsevol ciutat d’Espanya

- 17 julio, 2017 -

El conveni permetrà ingressar aquells deutes pendents de més de 60 euros Hisenda signa un conveni amb Almassora per a cobrar a morosos en qualsevol ciutat d’Espanya

El conveni permetrà ingressar aquells deutes pendents de més de 60 euros

Castellón Información

L’Ajuntament d’Almassora ha signat un conveni amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària perquè Hisenda assumisca la gestió en via executiva dels cobraments pendents superiors a 60 euros. La principal novetat d’aquest acord és la possibilitat que Hisenda recapte impostos en tot el territori nacional, mentre que fins avui el seu àmbit d’actuació no podia superar els límits del terme municipal.

Tal com figura en l’acord, que únicament és aplicable a municipis de més de 20.000 habitants, “la gestió recaptatòria objecte del present conveni es realitzarà en tot el territori nacional, fent ús dels mateixos mitjans d’informació i procediments tècnics que els utilitzats per a la recaptació executiva dels drets de l’Estat i els seus organismes autònoms”.

Almassora - Dia Policia Loca 2017 (3)L’alcaldessa d’Almassora, Merche Galí, ha anunciat aquesta mesura coincidint amb el seu primer mes en el càrrec i ha incidit que es tracta “d’un mecanisme per a equiparar a tots els contribuents i que els qui compleixen puntualment amb les seues obligacions ciutadanes, pagant els seus impostos i taxes per a garantir el correcte funcionament de la ciutat, no se senten agraviats pels qui escapen d’aqueixos compromisos”.

La iniciació de l’activitat recaptatòria començarà una vegada vençuts els terminis d’ingrés en període voluntari sense haver-se satisfet els deutes, que en cap cas podran ser inferiors a 60 euros. L’Ajuntament remetrà, com a màxim, una vegada al mes a l’Agència Tributària un fitxer amb els deutes pendents de gestió, l’òrgan que haja dictat la providència de constrenyiment, recursos de possible interposició i termini de prescripció de cada deute, així com qualsevol dada complementària que puga facilitar la gestió de cobrament.

Igual que ocorre amb l’empresa externa dedicada al cobrament per via executiva, l’entitat pública percebrà un percentatge del capital recaptat a través d’aquestes gestions. El cost global mensual resultarà de la suma del cost per inici de gestió i per gestió realitzada. En el primer cas, es tracta de 3 euros per cada nou procés, mentre que l’entitat cobrarà un 9% de l’import de les cancel·lacions de deute per ingrés i un 4% de les cancel·lacions per anul·lació, per proposta de declaració de crèdit incobrable o altres causes.

El regidor d’Hisenda, Santiago Agustí, ha recordat que l’Agència Tributària practicarà cada mes la liquidació dels imports recaptats en el mes anterior a través d’aquesta via executiva, que serà operativa sobretot en casos de canvi de trasllat d’empreses i residències. No en va, el consistori ha registrat un increment del percentatge de cobrament voluntari del 80% dels impostos en l’equador de la legislatura. Obligacions de pagament com l’Impost de Béns Immobles (IBI) o l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) superen fins i tot els nivells predominants abans de la crisi.

Google+
Whatsapp Telegram

No hay comentarios por el momento.

Se el primero en dejar un comentario abajo.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *